Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Person tar blodtryck på en patient.

Vård och omsorg – Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Utbildningen passar dig som vill ha ett arbete där människan står i centrum.

Studietakt
Heltid

Längd
100 veckor

Studieform
Klassrum

Nivå
Gymnasienivå

Utbildningsform
Kombinationsutbildning

Utbildare
Komvux Karlstad

Person tar blodtryck på en patient.

Om utbildningen

Arbetet som undersköterska handlar om att hjälpa och motivera vård- och omsorgstagare att leva ett så självständigt liv som möjligt. Under utbildningen studerar du människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Utbildningen tränar dig i att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du får lära dig att utföra medicintekniska, administrativa och sociala arbetsuppgifter. Du lär dig också att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete.

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande (APL) på till exempel äldreboenden eller inom hemtjänsten. APL-platsen kan vara på olika ställen i Karlstads kommun och transport via cykel kan förekomma. Ibland kan du ha APL på kvällar och helger.

Utbildningsform

Det här är en kombinationsutbildning. En kombinationsutbildning är till för dig som vill lära dig svenska och ett yrke samtidigt. Du studerar både i skolan och på en arbetsplats. I skolan har du en språklärare som lär dig svenska och en yrkeslärare som lär dig yrket. På arbetsplatsen har du en handledare som visar dig hur arbetet går till.

Efter utbildningen

Du är anställningsbar som undersköterska direkt efter avslutad utbildning. Som undersköterska kan du till exempel jobba inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgscollege

Certifiering

Den här utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Ansökan

Just nu finns ingen planerad start för utbildningen. När utbildningen planeras att starta kommer information om ansökan att finnas här.

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska som andraspråk delkurs 2 eller motsvarande.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1
50
Anatomi och fysiologi 2
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
100
Gerontologi och geriatrik
100
Hälso- och sjukvård 1
100
Hälso- och sjukvård 2
100
Introduktion200
Omvårdnad 1100
Omvårdnad 2100
Psykiatri 1
100
Psykiatri 2
100
Psykologi 150
Samhällskunskap 1a150
Social omsorg 1
100
Social omsorg 2100
Svenska som andraspråk 1100
Svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 3200
Svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 4200
Vård- och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete100

Totalt

2100

Vill du veta mer?

Kan du redan svenska?

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?