Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studera

Det är aldrig försent att börja studera. Du kan studera på olika sätt, hos olika skolor. Här kan du läsa mer om att studera en vuxenutbildning.

Vem får studera?

Du får studera en vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera på en vuxenutbildning om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan.

Svenska för invandrare (sfi) får du läsa från och med att du fyllt 16 år.

Olika sätt att studera

Klassrumsundervisning passar dig som vill studera på plats under lärarhandledda lektioner. Här studerar du vid schemalagda lektioner på plats i klassrum tillsammans med lärare. Du förväntas vara närvarande och att delta aktivt på lektionerna. Kursplanering finns på en digital lärplattform.

Flexundervisning passar dig som vill studera en del på distans och en del i klassrum. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform på distans i kombination med uppföljningar på plats i skolan. Tillsammans med lärare planerar du dina studier och bestämmer i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Distansundervisning passar dig som vill studera självständigt på en annan plats än i skolan. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform under eget ansvar. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du studerar kan obligatoriska moment på plats ingå. Det är viktigt att du kan strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Olika utbildare

I Karlstads kommun kan du välja mellan flera olika utbildare. Hitta vilken utbildare som passar dig och dina studier här.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare informerar, motiverar och vägleder dig som står inför ditt val av studier eller yrke. Du kan få studie- och yrkesvägledning om du

  • är folkbokförd i Karlstads kommun
  • saknar grund- eller gymnasieutbildning och vill få en examen
  • vill prata om framtida studier eller yrken.

Lärcenter

Du som studerar en vuxenutbildning har möjlighet att få handledning och stöd i dina studier. Lärcenter erbjuder en lugn studiemiljö där du kan få hjälp av lärare med olika ämnesutbildningar, oavsett på vilken nivå du studerar.

Inläsningstjänst

Du som läser en vuxenutbildning har möjlighet att använda verktyget ILT Inläsningstjänst. Verktyget innehåller inläst litteratur vilket gör att du kan lyssna på dina läromedel i stället för att läsa. När du påbörjar dina studier skickas inloggningsuppgifter till inläsningstjänsten till din e-post. När du har loggat in har du tillgång till tjänsten och din litteratur.

Studieekonomi

Du som studerar en vuxenutbildning kan ansöka om studiemedel hos CSN. Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka.

Du som läser svenska för invandrare (sfi) kan inte ansöka om studiemedel.

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få under en kortare tid för att läsa en vuxenutbildning. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Du som läser svenska för invandrare (sfi) kan inte ansöka om studiestartsstöd.

När du inte kan studera

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn (vab) under tiden du studerar behöver du anmäla detta till lärarna på den skola du studerar på.

Om du har studiemedel och blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn (vab) måste du anmäla det till CSN och till Försäkringskassan. Det är viktigt att du gör en anmälan för att du ska få behålla ditt studiemedel. Det kan också innebära att kravet på studieresultat minskar.

Om du har studiemedel och är sjuk i mer än en vecka måste du även skicka ett läkarintyg till vuxenutbildningen via e-post.

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela dina lärare på den skola du studerar på. Du behöver även kontakta vuxenutbildningen.

Har du studiemedel är du skyldig att meddela CSN att du avbrutit dina studier. Du kan avbryta dina studier när du vill men det kan påverka dina möjligheter att få studiemedel nästa gång du ansöker om det.

Olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Som studerande är du försäkrad genom Karlstads kommun. Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan eller motsvarande, samt resa till och från skolan.

Skadeanmälan görs till Länsförsäkringar Värmland.

Telefon: 054-775 15 00
E-post: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Försäkringsnummer: 437635

Sidan uppdaterad: 2023-12-07

Hittade du det du sökte på sidan?