Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studera en vuxenutbildning

Vuxenutbildning är till för dig som vill studera i vuxen ålder. Här kan du läsa mer om att studera en vuxenutbildning.

Vem får studera?

Du får studera en vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera en vuxenutbildning om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan. Svenska för invandrare (sfi) får du läsa från och med att du fyllt 16 år.

Studienivå

Det är dina förkunskaper som avgör på vilken nivå du ska studera. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig kan du göra ett nivåtest.

Välj mellan olika utbildare

I Karlstads kommun kan du välja vilken utbildare du vill studera hos. Studieupplägg och studieform ser olika ut hos de olika utbildarna. Hitta vilken utbildare som passar dig och dina studier här.

Studera var du vill i Värmland

Du som bor i Värmland kan söka en yrkesinriktad utbildning i valfri värmländsk kommun. Det innebär att du kan välja bland alla de yrkesinriktade utbildningar som erbjuds i Värmland, oavsett var i länet du bor.

Webbplatsen Vux Värmland samlar alla yrkesinriktade utbildningar i Värmland på ett och samma ställe. Här hittar du samtliga utbildningar som erbjuds.

Olika sätt att studera

Klassrumsundervisning passar dig som vill studera på plats under lärarhandledda lektioner. Här studerar du vid schemalagda lektioner i klassrum tillsammans med lärare. Du förväntas vara närvarande och delta aktivt på lektionerna. Kursplanering finns på en digital lärplattform.

Distansundervisning passar dig som vill studera självständigt på en annan plats än i skolan. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform under eget ansvar. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du studerar kan obligatoriska moment på plats ingå. Det är viktigt att du kan strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Flexundervisning passar dig som vill studera en del på distans och en del i klassrum. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform på distans i kombination med lärarledda lektioner på plats i skolan. Tillsammans med lärare planerar du dina studier och bestämmer i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Kurslitteratur och inläsningstjänst

Du som läser en vuxenutbildning får själv köpa den litteratur som behövs för kursen eller utbildningen som du ska läsa.

Som studerande har du möjlighet att använda verktyget ILT Inläsningstjänst. Verktyget innehåller inläst litteratur, vilket gör att du kan lyssna på dina läromedel i stället för att läsa.

Lärcenter

Du som studerar en vuxenutbildning kan komma till Lärcenter för att få handledning och stöd. Lärcenter erbjuder en lugn studiemiljö där du kan få hjälp av lärare, speciallärare och specialpedagoger, oavsett på vilken nivå du studerar.

När du inte kan studera

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn (vab) under tiden du studerar behöver du anmäla detta till lärarna på den skola du studerar på.

Om du har studiemedel och blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn (vab) måste du anmäla det till CSN och till Försäkringskassan. Det är viktigt att du gör en anmälan för att du ska få behålla ditt studiemedel. Det kan också innebära att kravet på studieresultat minskar.

Om du har studiemedel och är sjuk i mer än en vecka måste du även skicka ett läkarintyg till Vuxenutbildningscenter via e-post.

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela dina lärare på den skola du studerar på. Du behöver även kontakta Vuxenutbildningscenter.

Har du studiemedel är du skyldig att meddela CSN att du avbrutit dina studier. Du kan avbryta dina studier när du vill men det kan påverka dina möjligheter att få studiemedel nästa gång du ansöker om det.

Sidan uppdaterad: 2024-05-10

Hittade du det du sökte på sidan?