Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Följ oss på Instagram

Många av våra verksamheter använder Instagram för att kommunicera med Karlstadsbor, besökare och kunder. Karlstads kommun har även ett koncernövergripande konto på Instagram – Karlstads största lag.

På den här sidan listar vi samtliga Instagramkonton inom koncernen Karlstads kommun, som du finner under följande kategorier:

 • Idrott, kultur och fritid
 • Mötesplatser för barn, unga och föräldrar
 • Fritidsverksamheter
 • Övriga verksamheter
 • Gymnasieskolor
 • Grundskolor
 • Förskolor

Karlstads största lag

Hösten 2018 startade vi det koncernövergripande kontot Karlstads största lag. Syftet med kontot är att inspirera fler att vilja börja jobba hos oss. Kontot sköts av 16 medarbetare från förvaltningar, bolag och förbund. Ambassadörerna får själva ansöka om att vara med och byts ut en gång om året.

Instagramkontot heter @karlstadsstorstalag. Du kan också se alla bilder och filmer genom att surfa in på instagram.com/karlstadsstorstalag Länk till annan webbplats.. Följ oss gärna!

Det här är våra nuvarande 16 ambassadörer:

 • Lena Jonsson, arbetskonsulent, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • Birgitta Kingsvik, förskollärare, barn- och ungdomsförvaltningen
 • Marie-Louise Elfstedt, rektor och särskolesamordnare, barn- och ungdomsförvaltningen
 • Pernilla Keino Falk, utbildningsledare, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Anna Norman, ÅVC-arbetare, Karlstads Energi
 • Zahra Ginberg, kundrelationssamordnare, KBAB
 • Åsa Hemström, HR-strateg, kommunledningskontoret
 • Sandra Jonsson, HR- och kommunikationschef, kultur- och fritidsförvaltningen
 • Ellen Johansson, teamledare, Mariebergsskogen
 • Henrik Carlsson, brandman, Räddningstjänsten
 • Frida Lejon, säkerhetskoordinator, Räddningstjänsten
 • Rebecca Hyttring, mätartekniker, teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Ida-Lis Rundin, vattensamordnare, miljöförvaltningen
 • Sofia Hallerbäck, vattenstrateg, miljöförvaltningen
 • Ida-Maria Fredriksson, undersköterska, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Victoria Jonsson, vårdbiträde, vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-02

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida