Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Webbplatsen karlstad.se

Karlstad.se är Karlstads kommuns officiella webbplats. Den är vår främsta kanal för information och digital service till Karlstadsborna.

Kommunens officiella webbplats karlstad.se nylanserades i maj 2023. Det är en servicewebbplats. Det innebär att fokus ligger på att du som använder karlstad.se snabbt ska kunna utföra det du vill göra, hitta rätt information eller hänvisas vidare.

På karlstad.se kan du:

  • använda kommunens digitala tjänster och service.
  • hitta kontaktuppgifter till Kontaktcenter, förtroendevalda och vissa tjänstepersoner.
  • få information om Karlstads kommuns service och verksamheter.
  • få information om vad som händer i Karlstads kommun.

Underwebbplatser

Karlstadsborna är den främsta målgruppen för karlstad.se. Delar av webbplatsen riktar sig också till exempelvis företagare och etablerare, turister och journalister. Karlstad.se har även ett antal underwebbplatser. Dessa handlar om ett avgränsat område eller riktar sig till en viss målgrupp.

Hjälp oss att bli bättre på webben

Tyck gärna till om webbplatsen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida