Handikapp, funktionsnedsättning

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet. Servicen kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Så här gör du för att ansöka om avlösarservice

Du kan ansöka om avlösarservice genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också kontakta kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om avlösarservice via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om avlösarservice i hemmet via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om insatser LSS

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Avgifter för avlösarservice

Avlösarservice är kostnadsfri. Däremot får du betala för kostnader som kan förekomma i samband med avlösningen.

Uppdaterad den