Handikapp, funktionsnedsättning

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig samvaro med andra och miljöombyte. Samtidigt ger det avlösning till din familj. Hos oss kan du få korttidsvistelse i ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj.

Du kan få välja om du vill ha din korttidsvistelse på ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Det finns tre korttidsboenden i Karlstad. Vilket korttidsboende du kommer att vistas på beror till exempel på vilket stöd du behöver. 

Om du väljer korttidsvistelse i en korttidsfamilj så är du själv med och bestämmer vilken familj det ska bli.

Så här gör du för att ansöka om korttidsvistelse

Du kan ansöka om korttidsvistelse genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också vända dig till kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om korttidsvistelse via e-tjänst.

Ansök via blankett

För att ansöka om korttidsvistelse via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om insatser LSS

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Detta får du betala

Du betalar för maten och för fritidsaktiviteter under vistelsen. Resan till och från korttidsvistelsen ordnar du själv och betalar själv.

Om du är under 18 år betalar du:

Frukost: 22 kr
Lunch: 30 kr
Middag: 32 kr
Heldag: 84 kr

Om du är över 18 år betalar du:

Frukost: 22 kr
Lunch: 49 kr
Middag: 49 kr
Heldag: 120 kr

Uppdaterad den