Handikapp, funktionsnedsättning

Ledsagare

Ledsagare är en person som hjälper dig till olika aktiviteter ute i samhället som du annars skulle ha svårt att delta i.

Vi strävar efter att erbjuda dig en ledsagare som har kunskap om just din funktionsnedsättning. Vi försöker tillgodose dina önskemål på ledsagaren när det gäller kön, ålder och intresse.  Om du vill får du också delta när din ledsagare utses. 

Så här gör du för att ansöka om ledsagare

Du kan ansöka om ledsagarservice genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också kontakta kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om ledsagare via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om ledsagare via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om LSS-insatser

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Det här får du betala

Du betalar dina egna kostnader vid aktiviteter tillsammans med ledsagaren.

Uppdaterad den