Handikapp, funktionsnedsättning

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning och behöver mycket omfattande praktiskt stöd kan du få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Du kan till exempel få hjälp med att äta, klä av och på dig, sköta din hygien eller kommunicera med andra.

I Karlstads kommun tillämpas Lagen om valfrihetssystemet (LOV)  för att driva den kommunala personliga assistansen. Detta innebär att du kan välja eller bli tilldelad någon av de utförare som godkänts som kommunens utförare.

Om du vill kan du välja att istället få ekonomiskt stöd. Då kan du anlita ett kooperativ eller privat anordnare eller själv vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna.

Så här gör du för att ansöka om personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också vända dig till kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansök om personlig assistans via e-tjänst.

Ansök via blankett

För att ansöka om personlig assistens via blankett fyller du i blanketten Ansökan om LSS-insatser och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om LSS-insatser

Assistansersättning

Om du behöver mer hjälp än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till oss startar LSS-handläggaren en utredning. Under förutsättning att vi fått in de uppgifter som vi behöver får du ett beslut inom tre månader. I beslutet står det om du kommer att få insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Om du beviljas personlig assistans, har du rätt att välja assistansutförare.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Om du väljer kommunen

Du som har beviljats personlig assistans väljer vem som ska anordna assistansen. Om du inte vill eller kan anlita ett assistansföretag väljer du själv vem av kommunens godkända utförare som ska utföra den personliga assistansen. Är du inte nöjd med den utförare av personlig assistans som du valt har du möjlighet att byta.

Blankett - val av assistansföretag.pdf

Uppdaterad den