Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om föreningsstöd

En förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet måste uppfylla vissa krav för att få stöd av Karlstads kommun. När föreningen har fått skriftligt besked om att föreningen uppfyller kraven blir den stödberättigad.

De stöd som går att söka här är:

  • Medlemsstöd
  • Aktivitetsstöd
  • Anläggningsstöd
  • Lokalstöd
  • Utbildningsstöd
  • Stöd till verksamhetsutveckling
  • Särskilt stöd

Övriga stöd inom barn- och ungdomsverksamhet samt kulturföreningar kommer att finnas att söka här senare under året.

Här kan du som föreningsadministratör se en introduktionsfilm om hur du ansöker om ekonomiskt stöd i Rbok.

Sidan uppdaterad: 2023-04-25

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida