Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om föreningsstöd

En förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet måste uppfylla vissa krav för att få stöd av Karlstads kommun. När föreningen har fått skriftligt besked om att föreningen uppfyller kraven blir den stödberättigad.

De stöd som går att söka här är:

  • Medlemsstöd
  • Aktivitetsstöd
  • Anläggningsstöd
  • Lokalstöd
  • Utbildningsstöd
  • Stöd till verksamhetsutveckling
  • Särskilt stöd

Övriga stöd inom barn- och ungdomsverksamhet samt kulturföreningar kommer att finnas att söka här senare under året.

Här kan du som föreningsadministratör se en introduktionsfilm om hur du ansöker om ekonomiskt stöd i Rbok.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida