Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Närvarorapportering/               aktivitetsstöd

Här hittar du som föreningsadministratör information om närvarorapportering för det kommunala lokala aktivitetsstödet (LOK) och hur du söker aktivitetsstödet.

Närvarorapportering i externa föreningssystem

Rbok kan ta emot närvarodata från externa system på flera sätt.

 • Koppling till Idrott Online (RF) där du först skapar en fil i Idrott Online och sedan hämtar den i Rbok. När kopplingen är aktiv visas en ny länk "Importera från Idrott Online". Om kopplingen inte är aktiv kan du kontakta fritidskonsulenterna.
 • Import av DAK-fil. Närvarodata hanteras av föreningssystem i ett format som heter DAK. Kan ni exportera/ta ut er närvarodata i en DAK-fil kan ni enkelt importera den i Rbok genom att trycka på "Ladda upp fil för import".
 • Direktintegration från föreningssystem där Rbok har två sätt att ta emot data. Ett som är likadant som APN tidigare har använt och ett modernare via REST-API. Om er föreningssystem stödjer direktintegration så kontaktar ni kommunen för att göra kopplingen.
 • Föreningar som har Sport Admin, Zoezi eller Gym Control behöver inte läsa in närvarodata i Rbok eftersom dessa system har upprättat en integration med Rbok.

Om ert föreningssystem inte vill skicka er data direkt till Rbok kan ni alltid hämta den via Idrott Online, men är ni som förening inte anslutna till RF kan ni alltid exportera en DAK-fil och läsa in den manuellt.

Om ert föreningssystem inte vill skicka till Rbok, inte lämnar ut er data i DAK-format och ni inte är RF-anslutna kan ni alltid närvarorapportera direkt i Rbok. Kontakta fritidskonsulenterna för mer information.

Kort film om hur ni skapar närvarokort i Rbok-Närvaro

Film om hur du importerar närvarokort från externa föreningssystem

Föreningar med externa föreningssystem

Föreningar som skapat närvarokort i externa föreningssystem behöver exportera dessa till Rbok innan du kan ansöka om Aktivitetsstöd.

Import av DAK-fil.

Närvarodata hanteras av föreningssystem i ett format som heter DAK. Kan du exportera/ta ut er närvarodata i en DAK-fil kan du enkelt importera den i Rbok genom att trycka på ”Ladda upp fil för import”.

Koppling till Idrott Online (RF)

Du skapar först en kommunfil i Idrott Online och sedan hämtar den i Rbok. När kopplingen är aktiv visas en ny länk i Rbok/Närvaro som heter ”Importera fil från Idrott Online”

Efter att du ansökt om statligt stöd hos RF finns er närvarodata sparad där så att du kan exportera detta som en ”kommunfil” till Rbok.

 1. Logga in i Idrott Online, välj fliken "LOK".
 2. Gå till kommunfil i menyn till vänster och därefter klickar du på pilen "Tillåt kommunens system att hämta kommunfil".
 3. Klicka på Skapa kommunfil", välj rätt period och avsluta genom att klicka på "Skapa". Filen beställs nu och är klar att importeras i Rbok efter cirka 1 dygn.
 4. Nästa dag, logga in i Rbok och gå till "Närvaro-Import och export" här finns nu en blå länk som heter "Importera kommunfil från Idrott Online".

Film om hur du skickar in er ansökan om aktivitetsstöd

Följ stegen nedan för att ansöka om aktivitetsstöd

 1. Logga in i Rbok, Välj "Närvaro" i menyn. Här kan du administrera era närvarokort och kontrollera eventuella krockar. Du kan även estimera godkända belopp om hur mycket föreningen är berättigad att ansöka om.
 2. När du är klar med ovanstående ska du skicka in er ansökan till kommunen genom att gå till "Ansök" i menyn.
 3. Välj rätt period och klicka på "Skicka in". En fritidskonsulent kommer att granska er ansökan och när den är godkänd kommer du att kunna se att en utbetalning är skapad i menyn Ekonomi.

Sidan uppdaterad: 2024-07-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida