Kommunikationskanaler

Webbplatsen karlstad.se

Karlstads kommuns officiella webbplats karlstad.se är den främsta kanalen för information till Karlstadsborna och åtkomst till kommunens digitala service och tjänster.

Målgrupper för karlstad.se

Karlstadsborna är huvudmålgrupp för karlstad.se, men webbplatsen riktas även till  personer eller företag med intresse av att på olika sätt etablera sig i Karlstads kommun, anställda och förtroendevalda, näringsliv, turister och medier.

Mål med karlstad.se

Målen med karlstad.se är att: 

  • Informera om vad som händer i Karlstads kommun.
  • Informera om Karlstads kommuns verksamhet.
  • Vara en pålitlig, aktuell och tillgänglig kanal för kommunens information till Karlstadsborna.
  • Vara en ingång till kommunens digitala tjänster och service.
  • Vara en ingång till och plattform för kommunens digitala service och tjänster.
  • Fylla en demokratisk funktion genom att till exempel underlätta dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän.
  • Kommunicera och marknadsföra varumärket Karlstads kommun.
  • Bidra till en positiv bild av Karlstad och visionen om Livskvalitet Karlstad 100 000.

Tyck gärna till och berätta om du saknar något här på webbplatsen.

Uppdaterad den