Karlstads kommun jämfört med andra kommuner

Vi undersöker och utvärderar vår service

Vi följer upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tycker att en dialog med kommuninvånarna är självklar och därför tar vi reda på vad Karlstadsborna tycker genom kund- och brukarundersökningar, medborgarundersökningar samt kvalitetsuppföljningar.

Uppdaterad den