Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Människor i rörelse på Gågatan i Karlstad

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller i någon av våra färdigförpackade statistikprodukter.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

- Folkmängd: 93 898 invånare 
- Folkökning: 1 401 invånare
- Födda: 950 barn
- Döda: 824 personer
- Inflyttade: 6 076 personer
- Utflyttade: 4 812 personer 
- Medelålder: 41,4 år
- Utländsk bakgrund*: 17,6% 
- Utrikes födda: 13,7% 
- Utländska medborgare: 6,0%

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffrorna är från 2019-12-31 om inget annat anges.
* Definitionen för utländsk bakgrund är: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Fler nyckeltal om Karlstad som även kan jämföras med riket eller med andra kommuner hittar du bland annat på Ekonomifaktas webbsida Din kommun i siffror eller SCB:s webbsida Kommuner i siffror.

Befolkningssiffror och siffror om invånarna i Karlstad hittar du i kommunens statistikdatabas.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den