Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Bakgrundsbild

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller i någon av våra färdigförpackade statistikprodukter.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

  • Folkmängd: 94 828 invånare 
  • Folkökning: 930 invånare
  • Födda: 997 barn
  • Döda: 794 personer
  • Inflyttade: 5 799 personer
  • Utflyttade: 5 099 personer 
  • Medelålder: 41,5 år
  • Utländsk bakgrund: 18,1 procent
  • Utrikes födda: 14,0 procent
  • Utländska medborgare: 5,8 procent

Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffrorna är från 2020-12-31.

Fler nyckeltal om Karlstad som även kan jämföras med riket eller med andra kommuner hittar du bland annat på Ekonomifaktas webbsida Din kommun i siffror eller SCB:s webbsida Kommuner i siffror.

Befolkningssiffror och siffror om invånarna i Karlstad hittar du i kommunens statistikdatabas.

Uppdaterad den