Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Människor i rörelse på Gågatan i Karlstad

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller i någon av våra färdigförpackade statistikprodukter.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

  • Folkmängd: 93 898 invånare 
  • Folkökning: 1 401 invånare
  • Födda: 950 barn
  • Döda: 824 personer
  • Inflyttade: 6 076 personer
  • Utflyttade: 4 812 personer 
  • Medelålder: 41,4 år
  • Utländsk bakgrund: 17,6 procent 
  • Utrikes födda: 13,7 procent
  • Utländska medborgare: 6,0 procent

Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffrorna är från 2019-12-31 om inget annat anges.

Fler nyckeltal om Karlstad som även kan jämföras med riket eller med andra kommuner hittar du bland annat på Ekonomifaktas webbsida Din kommun i siffror eller SCB:s webbsida Kommuner i siffror.

Befolkningssiffror och siffror om invånarna i Karlstad hittar du i kommunens statistikdatabas.

Uppdaterad den