Karlstad delar

Sharing Cities Sweden

Dela, hyr eller låna - delningsekonomi är en trend som växer sig allt större. Karlstad delar är en del av ett projekt som heter Sharing Cities Sweden, vars främsta syfte är att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt arbetar med delningsekonomi.

Vad är Sharing Cities Sweden?

Se Sharing Cities Swedens egna film om vad projektet går ut på.

Syftet med Sharing Cities Sweden är att göra Sverige till ett land som aktivt, och kritiskt, arbetar med delningsekonomi. Projektets främsta mål är att uppmuntra till samverkan, främja ett gott erfarenhetsutbyte, samt utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Projektet hoppas på att kunna stärka nationella och internationella samarbeten, och bidra till en möjlighet att kunna utbyta erfarenheter gällande delningstjänster.

Vill du veta mer?

Läs mer på Sharing Cities Swedens hemsida.

Uppdaterad den