Utställning i Karlstadsrummet 2022

Tänk inte nytt - tänk om

En person som lagar ett plagg med hjälp av nål och tråd.
Du kan laga dina kläder om de går sönder, istället för att köpa nya.

Visste du att en nyproducerad t-shirt ger upphov till 194 gånger så mycket utsläpp av växthusgaser som en t-shirt köpt på second hand? För jeans är siffran 197, för en klänning 325 och en ny jacka ger 397 gånger mer utsläpp än motsvarande köpt på second hand.

Genom att återanvända det du redan har, låna av andra eller byta med någon, gör du det som är bäst för både miljön och klimatet. Köp inte nytt – använd det du redan har lite längre! Till exempel kan du ta med en bärkasse hemifrån när du handlar i mataffären, istället för att köpa ny.

Handla second-hand

Tillverkning, distribution och försäljning av en nyproducerad jacka orsakar utsläpp av i snitt 17,2 kg växthusgaser. Insamling, sortering, prismärkning, distribution och försäljning av samma jacka som skänks och köps second hand orsakar bara utsläpp på 44 gram.

Låna utrustning

Genom att låna sportutrustning från till exempel Fritidsbanken så kan du reducera klimatpåverkan med 70 procent jämfört med om du köper ny sportutrustning för privat ägo.

Pssst... om du tar cykeln eller bussen till Fritidsbanken eller second hand-butiken så gör du ännu större nytta för miljön.

Uppdaterad den