Luftkvalitet

Dubbdäck

Bild på bakdel av bil med närbild på däck på en snöslaskig väg.

Tänk på luften när du väljer vinterdäck! När det blir kallare ute och vinterväglaget kommer är det många som automatiskt byter till dubbade vinterdäck. Fundera en extra gång om du verkligen behöver ha dubbdäck. Dubbdäcken ger ett bättre grepp vid isigt väglag, men när det är torrt sliter de upp farliga partiklar ur asfalten.

Dubbarna river upp små partiklar, PM10, ur asfalten och bidrar till luftföroreningar. Partiklarna skadar luftrören och kan orsaka bland annat astma, hjärt- och kärlsjukdomar och förvärra lungsjukdomen KOL. Sandning och saltning av vägar bidrar också till ökade partikelmängder och de högsta partikelhalterna förekommer därför under vårvintern när vägbanorna torkar upp.

Gör som oss - välj dubbfria däck!

I vår egen bilpool använder vi dubbfria vinterdäck, under 2020 var andeleen dubbfria vinterdäck på kommunens bilar 45 %. Vi jobbar vidare med att i så stor utsträckning som möjligt ha dubbfria däck även i våra tjänstebilar. Det gör vi för att minska utsläppen av PM10 och få en bättre luftkvalitet i stadskärnan.

Det som har störst effekt på halterna av partiklar är att ta bort dubbdäcken helt, men det är svårt att genomföra. Det är inte meningen att all användning av dubbdäck ska förbjudas. Det viktiga att tänka på är var du använder dubbdäck och om du istället skulle kunna ha dubbfria däck.

-Det är bra om Karlstadsborna funderar en extra gång innan de tar bilen till centrum. Koncentrationen av PM10 blir hög i stadskärnan, säger Monica Lundberg miljöinspektör. Ett tips är att parkera utanför stadskärnan och promenera in, eller ta bussen eller cykeln istället. Om du mest kör bil i tätorten kan du bidra med lägre partikelhalter genom att välja vinterdäck av friktionstyp istället för dubbdäck. Det bästa är att välja bussen, cykeln eller att gå istället.

Mer information om dubbdäck

Uppdaterad den