Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Dubbdäcksinventering i Karlstad

Användningen av dubbdäck under vinterhalvåret har stor betydelse för partikelhalten PM10 (slitagepartiklar) i utomhusluften under framför allt vårvintern då vägbanorna börjar torka upp. Vart annat år gör miljöförvaltningen en inventering av antalet dubbdäck i Karlstads kommun.

Följande parkeringsplatser inventerades i januari 2022

  • Brygguddens parkeringshus
  • Ahlmarks parkeringshus
  • Mitt i City parkeringshus
  • Duvan parkeringshus
  • Parkeringen vid Karlstads bibliotek
  • Parkeringen vid Carlstad Conference Centre
  • Parkeringen vid Karlstads busstation

 

DUBBDÄCKSINVENTERING

ÅR

ANTAL FORDON TOTALT

ANTAL FORDON MED DUBBDÄCK

2009

1053

83%

2013

1022

72%

2016

1090

71%

2019

1000

70,5%

2022

1061

67%

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida