Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

  • Biståndskontoret

    Biståndskontorets grunduppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen handläggs på ett rättssäkert sätt.

  • Exempel på yrken

    Administratör, avgiftshandläggare, biståndsbedömare, controller, LSS-handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, upphandlingsledare.