Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd?

För att klara av att göra det behöver du ibland själv också få stöd. Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make/maka, partner, sambo eller vän så finns Karlstads kommuns anhörigstöd till för dig.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov. Anhörigstödet är en service till alla karlstadsbor och är helt kostnadsfritt. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigstöd

Karlstads kommun har flera anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. Klicka här för att komma i kontakt med någon av oss.

Uppdaterad den