Ekonomi, socialbidrag

Nybesök

Om du sökt ekonomiskt bistånd digitalt kommer du förutom nybesökstiden också bli uppringd av en av våra kommunvägledare. Kommunvägledaren kommer ringa från telefonnummer 054-540 20 00 i syfte att ge information vad du kan vänta dig på ditt första möte och för att ställa några korta frågor om din aktuella situation.

För att det här ska vara möjligt är det viktigt att du lämnar kontaktuppgifter via telefon. Missar du samtalet eller inte kan komma på nybesöket kan du ringa upp på 054–540 00 00, välj ton val 1.

Nybesöket  tar vanligtvis omkring en timme och kan förenklat beskrivas ha två delar, en informations- och en utredningsdel.

I första delen av besöket går vi igenom vad ekonomiskt bistånd är, hur du kan söka och vad som krävs för att ha rätt till biståndet.  I andra delen går vi igenom din ansökan och ställer frågor utifrån ett par olika livsområden som aktuell situation, ekonomi och hälsa.

Samtalet vid nybesöket är ett viktigt underlag till den individuella helhetsbedömningen och är ofta nödvändigt för att vi ska kunna utreda rätten till bistånd. Saknas underlaget skulle det kunna leda till ett avslag.

Nybesöket är en viktig del för att utreda rätten till bistånd och för att kunna upprätta en individuell planering mot egen försörjning.

Bilagor och dokument

Innan nybesöket ska du ta del av dessa handlingar:

Här följer fler dokument som vi ibland efterfrågar att du tar med dig på ditt besök:

Har du några frågor?

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till Kontaktcenter. Kontaktcenter nås på 054-540 00 00, ton val 1.

Sekretess och hur vi hanterar dina uppgifter

Efter vi har fått in din ansökan upprättar vi en personakt och inleder utredning. Under utredningen behöver vi föra journal över de uppgifter ni lämnar till oss. Dessa uppgifter omfattas av sträng sekretess - vi får som huvudregel inte lämna ut detta till andra myndigheter.

Om du vill läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras, och vilka lagar som styr vår hantering av uppgifter belagda med sekretess, vänlig klicka dig vidare på någon av nedanstående två länkar:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/Lagar-inom-socialtjansten/

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/personuppgifter-och-dataskydd/

 

Uppdaterad den