Ta chansen att utbilda din förening!

Ett tryggt föreningsliv för alla

Föreningslivet ska erbjuda glädje och gemenskap och vara en trygg miljö för såväl barn som vuxna. Karlstads kommun verkar för ett tryggt föreningsliv för alla.

Välkommen på föreläsning med Anna och Emil Jönsson Haag under rubiken: Glädje & Framgång – lekfullt idrottande

Föreläsningen är en del av omcertifiering för föreningar som gått utbildningen Trygg förening tidigare, men är även öppen för allmänhet. För föreningar pågår dagen även över lunch och fram till 16.00. 

Anna Jönsson Haag och Emil Jönsson har tillsammans över 11 mästerskapsmedaljer, 17 världscupssegrar och en mängd antal starter i världscupen i mer än ett decennium. De kommer dela med sig av sina egna erfarenheter under årens gång, vad som har gett dem glädje och hur de har upplevt sin idrottsmiljö. Föreläsningen är en del i Karlstads kommuns satsning Trygg förening, som genomförs tillsammans med Värmlandsidrotten och Rädda Barnen. Föreläsningen riktar sig till både vuxna och unga och är kostnadsfri.

Tid: Lördag 30 mars. Den öppna föreläsningen 10.00-11.30. För föreningar som ska omcertifieras blir det lunch 12.00 och ett praktiskt pass 13.00-16.00 med Anna och Emil. 
Plats: Föreläsning Lagerlöfssalen 1A305, Karlstads Universitet.
Anmälan: Tillhör du en förening som ska omcertifieras? För att få ett nytt märke krävs det att föreningen deltar med 2-5 personer. Trygg föreningmärket innehåller från och med nu årtal och gäller i 3 år. Anmäl dig till foreningar@karlstad.se senast 23 mars, ange kostönskemål. 

Tillhör du intresserad privatperson som vill lyssna på Anna och Emil? Anmäl dig via länken senast 23 mars: 
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1226134

 ______________________________________________________________

Om utbildningen Trygg Förening

Alla föreningar och organisationer som beviljas stöd från Karlstads kommun ska redovisa hur man aktivt arbetar för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. Föreningar/organisationer kan uppfylla detta krav på två sätt.

Grundvillkor

Obligatoriskt. Alla föreningar och organisationer som får stöd från Karlstads kommun ska skriftligt redovisa minst ett konkret exempel på hur föreningen aktivt motverkar kränkning och diskriminering. Redovisningen gör du i samband med att föreningen ansöker om grundstöd, som är obligatoriskt att söka varje år.

Stöd och tips för att komma igång med arbetet hittar du i Trygghetsbanken - webbverktyg för föreningar 

Utbildningen Trygg förening för alla - för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Utbildningen är inte obligatoriskt men är ett bra sätt att komma igång med frågorna i föreningen. Karlstads kommun erbjuder utbildningen till föreningar och organisationer i samarbete med Rädda Barnen och Värmlandsidrotten. Utbildningen ger verktyg för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. 

Utbildningen Trygg förening för alla är kostnadsfri och innehåller två träffar.

Alla föreningar/organisationer som genomför utbildningen och tar fram en handlingsplan för att motverka mobbning, kränkningar och diskriminering får ett märke i form av en digital stämpel: Trygg förening för alla (se ovan). Märket kan sedan användas på föreningens / organisationens webbsida, i utskick till medlemmar och i marknadsföring.

Om utbildningen

Utbildningen Trygg förening för alla innehåller två träffar á tre timmar på kvällstid, det vill säga sex timmar totalt. I träffarna ingår att tillsammans arbeta fram handlingsplaner för alla deltagande föreningar/organisationer.

Deltagare

För att ta fram en handlingsplan som blir så användbar som möjligt för din förening rekommenderar vi att en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv – det vill säga fyra representanter – genomgår utbildningen. Mellan träff ett och två ska föreningen göra ett hemarbete och efter träff två ska föreningen skicka in handlingsplanen till Karlstads kommun. Föreningen kommer attt få stöttning av Värmlandsidrotten i arbetet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Omcertifiering

Vart tredje år ska föreningen för att få behålla stämpeln Trygg förening närvara vid en föreläsning som Karlstads kommun och Värmlandsidrotten tillhandahåller samt genomföra två diskussioner, en i barn/ungdsomsgrupp och en grupp med ledare. Föreningen får stöttning av Värmlandsidrotten och Karlstads kommun i hur arbetet ska gå till.

Kontaktperson

Frida Bernhardsson, fritidskonsulent, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 054-540 24 31
E-post: frida.bernhardsson@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den