Ta chansen att utbilda din förening!

Ett tryggt föreningsliv för alla

Föreningslivet ska erbjuda glädje och gemenskap och vara en trygg miljö för såväl barn som vuxna. Karlstads kommun verkar för ett tryggt föreningsliv för alla.

Om utbildningen Trygg Förening

Alla föreningar och organisationer som beviljas stöd från Karlstads kommun ska redovisa hur man aktivt arbetar för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. Föreningar/organisationer kan uppfylla detta krav på två sätt.

Trygg förening - nycertifiering

Trygg förening - nycertifiering. Utbildningen består av två träffar. 

Karlstad kommun i samarbete med Rädda Barnen och RF-SISU Värmland erbjuder stödberättigade barn- och ungdomsföreningar en utbildning som ger verktyg för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. Efter genomförd utbildning får föreningen ett Trygg föreningsmärke i form av en digital stämpel som kan användas på webbsida, i utskick till medlemmar och i marknadsföring. Den gäller i 3 år. 

Grundvillkor

Obligatoriskt. Alla föreningar och organisationer som får stöd från Karlstads kommun ska skriftligt redovisa minst ett konkret exempel på hur föreningen aktivt motverkar kränkning och diskriminering. Redovisningen gör du i samband med att föreningen ansöker om grundstöd, som är obligatoriskt att söka varje år.

 

Utbildningen Trygg förening för alla - för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Utbildningen är inte obligatoriskt men är ett bra sätt att komma igång med frågorna i föreningen. Karlstads kommun erbjuder utbildningen till föreningar och organisationer i samarbete med Rädda Barnen och RF-SISU Värmland. Utbildningen ger verktyg för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. 

Utbildningen Trygg förening för alla är kostnadsfri
och innehåller två träffar.

Alla föreningar/organisationer som genomför utbildningen och tar fram en handlingsplan för att motverka mobbning, kränkningar och diskriminering får ett märke i form av en digital stämpel: Trygg förening för alla (se ovan). Märket kan sedan användas på föreningens / organisationens webbsida, i utskick till medlemmar och i marknadsföring.

Om utbildningen

Utbildningen Trygg förening för alla innehåller två träffar. I träffarna ingår att tillsammans arbeta fram handlingsplaner för alla deltagande föreningar/organisationer.

Deltagare

För att ta fram en handlingsplan som blir så användbar som möjligt för din förening rekommenderar vi att en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv – det vill säga fyra representanter – genomgår utbildningen. Mellan träff ett och två ska föreningen göra ett hemarbete och efter träff två ska föreningen skicka in handlingsplanen till Karlstads kommun. Föreningen kommer att få stöttning av RF-SISU Värmland i arbetet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Omcertifiering

Vart tredje år ska föreningen för att få behålla stämpeln Trygg förening närvara vid en föreläsning som Karlstads kommun och Värmlandsidrotten tillhandahåller samt genomföra två diskussioner, en i barn/ungdsomsgrupp och en grupp med ledare. Föreningen får stöttning av RF-SISU Värmland och Karlstads kommun i hur arbetet ska gå till.

Kontaktperson

Monica Gundahl, fritidskonsulent, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 054-540 23 88E-post: monica.gundahl@karlstad.se

Uppdaterad den