Karlstads historia

Jubileer och minnesmärken

Sola i Karlstad med Klarälven i bakgrunden

Uppdaterad den