Jubileer och minnesmärken

Solstaden

Solen av Lasse Sandberg

Uppsatsen Solstaden är skriven av Johan Eriksson, Historia B Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Eriksson, Solstaden

Texten i korthet

Idag är Karlstads kommuns logga, Lasse Sandbergs glada sol, en välkänd symbol för Karlstad, och stadens identitet som varm och gästvänlig är väletablerad. Två stora firanden har i hög grad gjort detta möjligt: Årets stad-firandet 1968 och Karlstads 400-årsjubileum 1984.

Sandbergs sol användes första gången av kommunen i samband med 1968 års firande, då den spreds genom en omfattande marknadsföring bl.a. via annonser, affischer, brevmärken, medaljer och flaggor. När Karlstad 16 år senare fyllde 400 år återinfördes Strandbergs sol som symbol för staden, och den här gången var marknadsföringen av den ännu mer massiv – t.ex. ska 25 miljoner Karlstadssolar ha gått ut via olika reklamartiklar. Utmärkande för 400-årsfirandet är också att identitetsskapande markörer, med ord som ”gästfrihet” och ”vänliga leenden”, ofta ackompanjerade solen i marknadsföringen. Genomslaget var stort och, med facit i hand, bestående.

Uppdaterad den