Kultur, idrott, fritid och utbildning

Den första tidningen i länet- Carlstads Wecko-Tidningar

Artikeln När tidningen kom till sta´n är skriven av  Dag Nordmark, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Nordmark, När tidningen kom till sta´n


Texten i korthet

År 1774 startade boktryckaren Eric Widblad Karlstads och Värmlands första tidning, Carlstads Wecko-Tidningar, som utkom regelbundet i närmare femton år  fram till våren 1789. Några år efter starten uppgick upplagan till cirka 150 exemplar.

Widblad uppgav att han startat tidningen av två skäl, dels för att öka sina egna inkomster, dels för att bidra till regionens utveckling. Carlstads Wecko-Tidningar var i första hand en nyhetstidning och gav stort utrymme för utrikespolitik och för händelser i närområdet.

Inrikespolitiken behandlas däremot mycket summariskt vilket är en följd av kung Gustav III:s restriktiva tryckfrihetsbestämmelser. Tidningen innehåller också ett stort antal artiklar om nya rön på lanthushållningens område, om upptäcktsresor och vetenskapliga framsteg. Den ger också generöst utrymme åt diktkonst, särskilt den så kallade tillfällesdikten som vid denna tid var helt dominerande. I några fall kan man se hur tidningen ifrågasätter vissa myndigheters beslut och åtgärder. Den är med andra ord försiktigt samhällskritisk och därmed bereder marken för pressen som en politisk maktfaktor.

Uppdaterad den