Kulturhistoriska byggnader

Gamla Badhuset och Badhusparken

Artikeln Gamla Badhuset och Badhusparken är skriven av Hans Olsson, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Olsson, Gamla Badhuset och Badhusparken

Texten i korthet

Artikeln Gamla Badhuset och Badhusparken redogör för varmbadhusets tillkomst 1909 i syfte att förbättra stadens bristfälliga hygienförhållanden och dess tidstypiska romantiska tegelarkitektur samt de förändringar som skett med tillbyggnad av ny simhallsdel 1938, hur anläggningen räddades från rivning i början av 1980-talet och sedan omvandlades för först arkiv- och museiändamål och senare till bostäder 

I artikeln berättas också om den omgivande parkens och områdets historiska betydelse för stadens vattenförsörjning. Gamla Badhuset och den omgivande parken har ett framträdande estetiskt och miljöskapande värde i stadsbilden där den ursprungliga karaktären hus i park kan avläsas.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den