Kulturhistoriska byggnader

Karlstads gamla kyrka

Artikeln Den gamla kyrkan är skriven av Harry Nyberg, tidigare domprost i Karlstad. Den har tidigare varit publicerad i Carlstads-Gillet

Texten i sin helhet

Nyberg, Den gamla kyrkan

Texten i korthet

Karlstads domkyrka har stått och blickat ut över Karlstad från samma plats sedan 1730. Men de första kyrkorna stod nere vid älven, berättar förre domprosten Harry Nyberg.

Tingvallaön var tidigt en naturlig mötesplats där den låg där Klarälven mötte Vänern. Namnet säger att ön en gång var tingplats. Vi vet också att det under andra hälften av 1200-talet även fanns en kyrka. I medeltida brev nämns ofta präster i Tingvalla i samband med exempelvis donationer till Riseberga kloster eller Skara domkyrka.

Den första kyrkan var sannolikt en träkyrka tillägnad Sankt Petrus (Sankt Per) som var köpstädernas helgon. Den låg nere vid älven. Sedan Karl IX 1584 gett Tingvalla både nytt namn och stadsrättigheter, såg han att kyrkan var i behov av reparation. Han bestämde att Karlstads sockens kyrkotionde skulle gå till kyrkans renovering. Så skedde, men hela Karlstad inklusive kyrkan brann den 16 september 1616.

Nästa kyrka med omgivande kyrkogård uppfördes på samma plats. Den var anmärkningsvärt stor för att vara en församlingskyrkan - 48 meter lång och 18 meter bred med en utbyggnad för sakristian. Den byggdes i sten med valv och hade stora fönster med täljstensornamentik, ljuskronor, silverkrucifix, kyrksilver, mässhakar, orgel, epitafier och målade tavlor. Den invigdes på midsommardagen, den 25 juni 1629.

Församlingarna i Värmland lydde under superintendenten i Mariestad, men drottning Kristina och riksrådet med Axel Oxenstierna i spetsen beslutade den 23 juli 1647 att flytta superintendenturen till Karlstad som då blev stiftsstad och skolstad. Församlingskyrkan blev domkyrka. 

Men problemen med domkyrkan vid älven var många. I vårfloden underminerades älvkanten och kyrkans grund. Något måste göras.

I valet mellan en reparation och nybyggnation på annan plats beslutade kung Karl XII att domkyrkan skulle flyttas, men krig, nödår och pest omintetgjorde planerna. I stället reparerade man den gamla kyrkan. 

Även den brann, nu 1719. Två ljuskronor, några ljusstakar samt kyrksilvret räddades och fördes i en roddbåt över älven till Sandbäcken och grävdes ned i en rovåker. Tavlor, skulpturer, dokument och många andra inventarier förstördes i

När en ny domkyrka uppfördes hamnade den där den fortfarande ligger.

Uppdaterad den