Kulturhistoriska byggnader

Kvarteret Udden

Artikeln Strandvillorna i kvarteret Udden 5, 6, och 7 är skriven av Elisabeth Larberg, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Larberg, Strandvillorna i kvarteret Udden 5, 6, och 7

Texten i korthet

Artikeln Stadsvillorna i kvarteret Udden 5, 6 och 7 beskriver de tre stenvillor i nationalromantisk stil som uppfördes 1918-1919 utmed Sandgrundsgatans södra sida. Dessa är idag ett inslag i stadsbilden som berättar om ett skede i Karlstads utveckling då luxuösa högreståndsbostäder uppfördes strax före 1920-talet.  

Miljön har ett samhällshistoriskt värde som en påminnelse om en gången tids sociala skiktning och ägarnas och deras familjers samhällsställning.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den