Kulturhistoriska byggnader

Kvarteret Udden

Artikeln Strandvillorna i kvarteret Udden 5, 6, och 7 är skriven av Elisabeth Larberg, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Larberg, Strandvillorna i kvarteret Udden 5, 6, och 7

Texten i korthet

Artikeln Stadsvillorna i kvarteret Udden 5, 6 och 7 beskriver de tre stenvillor i nationalromantisk stil som uppfördes 1918-1919 utmed Sandgrundsgatans södra sida. Dessa är idag ett inslag i stadsbilden som berättar om ett skede i Karlstads utveckling då luxuösa högreståndsbostäder uppfördes strax före 1920-talet.  

Miljön har ett samhällshistoriskt värde som en påminnelse om en gången tids sociala skiktning och ägarnas och deras familjers samhällsställning.

Uppdaterad den