Kulturhistoriska byggnader

Om Almen och tillkomsten av kommunens representationsvåning

Artikeln Om Almen och tillkomsten av kommunens representationsvåning är skriven av Per Wiker, strateg på kommunledningskontoret, Karlstads kommun.

Texten i sin helhet

Wiker, Om Almen och tillkomsten av kommunens representationsvåning

Texten i korthet

Kvarteret Almen klarade sig undan Karlstads stadsbrand 1865 och är därmed en del av det gamla Karlstad, som det en gång såg ut. Numera ägs flera av husen i kvarteret av Karlstads kommun, men så har det inte alltid varit.

Kvarteret har gamla anor och finns inritat i kartor redan på 1600-talet. I ett av husen bodde Värmlands fyra första landshövdingar under slutet av 1700-talet och kallas därför ofta för ”Landshövdingegården”. I detta hus finns numera kommunens representationsvåning.

Många av husen i kvarteret hade blivit slitna och nedgångna med åren och på 1930-talet började man diskutera vad som skulle göras. En del ville riva husen, medan andra ville bevara dem. 1938 kommer Hembygdsgillet i Karlstad med uppropet ”Rädda Almen!” som får en stor betydelse för Almens framtid. Under de följande åren tas flera olika förslag fram. Ett av de första föreslår att husen ska bli lekstugor och barnkrubbor – omgiven av plaskdamm, sandhög och lekstadion. Uthuslängorna föreslår man ska bli vandrarhem och man vill att det ska anläggas skolträdgårdar, lekträdgårdar och köksträdgårdar. Några år senare föreslås att husen ska bli bostäder. Men inget av dessa förslag blir verklighet, just då i alla fall.

1943 köper den kände krögaren Henry Odén flera av fastigheterna. Han vill göra hela kvarteret till en stor ungdomsgård, med konditori, klubblokal, skjutbanor, badmintonhall och biograf. Samtalen mellan Odén och staden pågår länge men när Odén plötsligt avlider 1956 köper staden i stället fastigheterna av hans dödsbo. Vad man tänker sig då är att en del av kvarteret kanske kan användas för ett nytt polis- och nämndhus. Ett stadshus byggs också några år senare i södra delen av kvarteret, men det är fortfarande oklart vad man ska göra med alla de gamla husen, som exempelvis Landshövdingegården.

Det finns en del idéer och 1961 anlitas slottsarkitekten Ragnar Jonsson från Stockholm för att komma med ett slutligt förslag på hur byggnaderna ska restaureras och hur byggnaderna ska användas. Han är klar i januari 1963 och i hans förslag finns bland annat bostäder och en representationsvåning på övre planet i Landshövdingegården. Efter en het debatt fattar stadsfullmäktige beslut i maj 1963 och därefter sätter man i gång med arbetet, vilket även innebär att en del hus behöver rivas. Invigningen av stadens nya representationsvåning i Almen sker fredagen den 4 juni 1965. Samtidigt pågår bygget av stadshuset och det står klart för inflyttning i juni 1963, även om den officiella invigningen sker den 23 maj 1964 av tidigare utrikesministern Östen Undén som är bördig från Karlstad.

Genom åren har många tusen personer, som stadens gäster, besökt den våning som för 300 år sedan var ett hem för borgmästare och landshövdingar och som senare kom att bli kommunens representationsvåning. Gästböckerna berättar om många spännande besök, med allt från nordkoreanska ambassadörer, västtyska journalister, sportstjärnor, prinsar och prinsessor, organisationer, föreningar och Sven-Ingvars firande av 66 veckor på Svensktoppen med ”Två mörka ögon”, till vigslar och interna sammankomster.

Uppdaterad den