Näringsliv

Krogkungarnas kamp om Sandgrundsudden

Artikeln Krogkungarnas kamp om Sandgrundsudden är skriven av Gunvor Nyman, journalist Karlstad.

Texten i sin helhet

Nyman, Krogkungarnas kamp


Texten i korthet

1945 började Karlstads Fabriks- och hantverksföreningen planera för sitt hundraårsjubileum två år senare. För att fira detta ville man ordna en stor utställning - ”Värmland visar” - på den vackra Sandgrundsudden.

Folk antogs strömma till Karlstad. Alltså måste man inom utställningsområdet ha en restaurang, som både kunde servera fin mat och ha utskänkningstillstånd.

Stadens två krogkungar - Ego Holm som ägde och drev Grand Hotell och sommarrestaurangen i Stadsparken och Henry Odén som drev Stadshotellet - reagerade snabbt. Båda ville bygga och driva restaurangen.

Men frågan var känslig. Nykterhetsvännerna, som på den tiden var både många och inflytelserika, protesterade omgående. Det behövdes inga fler utskänkningsställen i Karlstad. Det var illa nog som det var. 

Bland politikerna i stadsfullmäktige gick åsikterna isär, tvärs över partigränserna.

Extra intressant blev det hela när två av stadens tidningar tog strid för varsin sida. Nya Wermlands-Tidningen stödde restaurangbygget medan Karlstads-Tidningen ställde sig på nykterhetsvännernas sida och var helt emot projektet.

Värmlands Folkblad förklarade sig neutralt. Redaktören konstaterade kort och gott att tidningens läsare ändå inte skulle ha råd att utnyttja den fina restaurangen, så det kvittade hur det gick.

Under tiden krogkungarna och de båda sidorna i bataljen kämpade mot varandra planerade Fabriks- och hantverksföreningen för utställningen.

En tillsatt kommitté uppvaktade stadens ledande politiker om önskemål om att få ordna utställningen och fick så långt medhåll. Ett arbete med att fylla igen vattenhålen på udden genomfördes. Området var därmed iordningställt och berett att ta emot utställarna.

Efter mycket om och men lyckades Ego Holm med en rösts övervikt vinna kampen om det tilltänkta restaurangbygget. Därmed antog man att saken skulle vara klar. Men så var det inte. En av debattörerna i fullmäktige, Gösta Bengzon som under 1930-talet grundat Karlstads kommunala valförbund, gemenligen kallat Kvastpartiet, tyckte att man skulle lägga ner hela projektet.

Regeringen, som enligt ett beslut 1942 måste godkänna alla större byggnationer, skulle ändå komma att stoppa det. Motiveringen var att det rådde brist på både arbetskraft och byggmaterial. Resurserna borde därmed användas till sådant som var samhällsnyttigt och dit hörde inte utställningar och restauranger, påpekade han.

Frågan gick mycket riktigt vidare till regeringen och det visade sig att Bengzon haft rätt. Statsrådet Kinna Ericsson sa nej. Det blev inget restaurangbygge på Sandgrund på 1940-talet. Däremot blev det ett 20 år senare.

Uppdaterad den