Utbildning och barnomsorg

Gymnasieskola

Det finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i Karlstad - både på kommunala och fristående skolor. Oavsett vad du vill bli, om du vill fortsätta studera efter gymnasiet eller gå direkt till jobb, finns det en utbildning som passar dig.

Två elever är utomhus i solen. Ena eleven skrattar och ler mot sin kompis.

Gymnasiesärskola

GymnasiesärskolaGymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Uppdaterad den