Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Följ deltagarna i Vägbanarna när de ska minska sitt bilåkande

Av 60 sökande till Karlstads kommuns nya projekt Vägbanarna, deltar nu 11 personer för att försöka minska sitt bilåkande med start i september 2022. Personerna som valts ut är tidigare vanebilister som oftast valt att resa med bil till och från arbetet eller på fritiden.

Projektet som genomförs tillsammans med Region Värmland Kollektivtrafik, är en del av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030. Syftet är att deltagarna utifrån sina förutsättningar ska öka andelen resor som genomförs på ett klimatsmart sätt. Det kan innebära att deltagaren byter ut bilen mot buss, promenad eller cykel.

Sätta mål

Deltagarna får vid projektets start göra ett hälsotest och samtidigt får de sätta upp personliga mål för projektet. Exempelvis: Byta bilen mot cykeln tre dagar i veckan. Börja samåka. Komma upp i visst antal milantal på cykeln. Utifrån varje deltagares behov och personliga mål får de som har behov av det sedan ta del av ett busskort eller vinterdäck till cykeln.

Hur går Vägbanarna till?

Varje månad träffas deltagarna tillsammans med projektledarna för att få inspiration, kunskap och för att reflektera kring ett tema. Till varje tema knyts och också en utmaning eller uppgift. Deltagarna kommer att dokumentera sina framsteg och eventuella svårigheter på sitt instagramkonto. På så sätt kan andra också bli inspirerade till att resa mer klimatsmart.

Många vinster

Att byta bil mot cykel, gång och/eller kollektivtrafik gör också att man rör på dig mer. En annan vinst kan också vara minskade kostnader för drivmedel och eventuella parkeringsavgifter. Genom Karlstads kommuns tidigare projekt Vintertramparna så vet vi att många av deltagarna ändrade sina resvanor och att de behöll sina nya resvanor även efter projektets slut.

Projektledare:

Mikael Haster, miljösamordnare
Telefonnummer: 054-540 46 92
E-post: mikael.haster@karlstad.se

Johanna Hedqvist, miljösamordnare
Telefonnummer: 054-540 43 25
E-post: johanna.hedqvist@karlstad.se

Projektet som genomförs tillsammans med Region Värmland Kollektivtrafik, är en del av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030 som ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, och som är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Vägbanarna får även stöd av EU-projektet Transit.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida