Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Cyklist på solig vinterväg

Bli en vintertrampare!

Vintertrampare

Är du en av dem som funderat på att ta steget och cykla under vinterhalvåret? Vad härligt! Av tidigare vintertrampare vet vi att de efter projektets slut upplever att de har bättre hälsa och har minskat sitt bilresande till arbetet i genomsnitt med 75 procent.