Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Erfarenheter från tidigare deltagare

Kampanjen vintertrampare har genomförts under flera år och resultaten visar genomgående att nästan alla som deltar ändrar sina vanor och uppger att de kommer fortsätta cykla även kommande vinter. Här samlar vi lite resultat och berättelser från tidigare deltagare.

92 procent kommer fortsätta cykla

Resultat från vintertramparna 2020–2021 visar att 92 procent av deltagarna uppskattar att de kommer cykla till sitt arbete tre gånger per vecka, eller mer kommande vinter. Innan projektet cyklade ingen deltagare tre gånger i veckan eller mer till jobbet under vinterhalvåret. Det tycker vi är ett strålande resultat!

Effekten av deltagarnas nya resvanor innebär att deltagarna bedöms ersätta cirka 16 000 bilresor i arbetspendlingen med mer yteffektiva och klimatvänliga transporter, i första hand cykelresor. Det motsvarar en minskning med 673 bilresor per vecka. Att deltagarna cyklade istället för att ta bilen under projekttiden gav en minskning av 7,4 ton växthusgaser.

Deltagarna är nöjda med sin insats

92 procent av deltagarna känner sig nöjda med sin insats och att projektet har varit inspirerande och gett dem motivation till att cykla. I utvärderingsformuläret skriver en av deltagarna:

Överlag mycket positiv inställning och bra respons på det egna deltagandet. Det har varit en inspirerande och givande kampanj. Bra för både ekonomi och hälsa. Utvecklande. Nöjd. Mycket bra. Bra gärning för miljön. "Bilen verkar inte vara så nödvändig som man trott". Många har dock cyklat mindre än vad de tänkt på grund av Corona då det inneburit hemmajobb för många.

Daniel ställde om och tycker du ska vara med!

En av förra årets deltagare var Daniel. Innan han kom med i vintertramparna tog han oftast bilen till jobbet, så gott som 5 dagar i veckan.

- Utmaningen har fått mig att välja cykeln mer under vintertid, vilket jag är mycket nöjd med, och något som jag tror jag kommer fortsätta med, säger han

Har du något att säga till dem som funderar på att ställa upp som deltagare nästa år?

- Självklart ska du vara med! Det är en perfekt start och avslut på dagen att få komma ut i friska luften och rensa tankarna istället för att sitta fast i bilkö och höja stressnivån över det. Visst kan det ta lite längre tid att cykla till jobbet jämfört med till exempel bil, i alla fall för mig, men det har du lätt tillbaka på allt positivt du får med dig med frisk luft och gratis träning, säger Daniel glatt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida