Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Second hand-rundan i Karlstad

Den här sidan riktar sig till dig som vill starta upp en Second hand runda i din egen kommun. I Karlstads kommun arrangerar vi en runda på våren och en på hösten.

Vad är en Second hand-runda?

Second hand-rundan är ett koncept för att under en särskild utvald dag synliggöra utbudet av second hand-aktörer i en kommun. I april 2022 var det hela 32 aktörer i Karlstads kommun som deltog och varje år väljer fler och fler att medverka.

I en enkät som kommunen skickade ut till second hand-verksamheterna efter rundan 2022 uppgav 93 procent av de som svarade att de hade fler besökare än vanligt under Second hand rundan. 97 procent svarade att de hade många nya besökare som inte annars brukar besöka dem. Alla som deltog angav också att de vill delta på Second hand-rundan igen.

Bakgrund

I Karlstads kommun har miljöförvaltningen anordnat Second hand-rundan sedan 2019 som en aktivitet under temaveckorna Globala Karlstad, där vi vill inspirera till en hållbar livsstil. Men också för att vi ser det som en strategiskt bra aktivitet i arbetet med hållbar konsumtion. Second hand-rundan kan även bli en ingång till att aktörerna börjar samarbeta i andra sammanhang.

Dagen är välbesökt och lockar personer att upptäcka nya second hand-butiker. Flera av aktörerna som deltar tar också fram aktuella erbjudanden för just denna dag vilket gör att rundan blir extra uppskattad. Efter önskemål från både besökare och second hand-verksamheter anordnades i april 2022 även en runda på våren, och planen är att från och med nu ha Second hand-rundan både höst och vår.

Vad gör kommunen?

Karlstads kommuns miljöförvaltning väljer ut ett lämpligt datum. Lördag är en bra dag, och gärna efter löning. I god tid kontaktas alla aktörer som säljer second hand-saker och tillfrågas om de vill vara med. Allt från stora loppisar till små antikbutiker och nischade butiker såväl i centrala Karlstad, som i tätorter och på landsbygden erbjuds att delta, men även lokala företag som säljer via sociala media kan vara med. Exempelvis har de lokala företagen som främst säljer varor online varit med genom att själva ordna pop up-butiker under dagen.

De second hand-aktörer som vill delta sammanställs sedan i en lista där även adress och öppettider framgår. En karta tas fram i Google Maps där vi lägger in alla verksamheter som deltar för att det ska bli lättare för besökarna att få en överblick över aktörerna och kunna planera sin runda. Kommunen tar också fram affischer som delas ut till de medverkande aktörerna. Konceptet marknadsförs sedan i kommunens kanaler, så som på Facebook och i kommunens tidning Vi i Karlstad.

Vad gör second hand-aktörerna?

Aktörerna hjälper till att marknadsföra rundan genom att sätta upp affischer och göra inlägg i sina sociala media-kanaler och eventuellt ordnar de något erbjudande som gäller under dagen. De flesta aktörer brukar passa på att göra något extra som att ha lite längre öppettider, rabatter, utlottning av presentkort för alla betalande kunder, fiskedamm för barnen, fyndlådor eller att de bjuder på kaffe. Eventuellt erbjudande marknadsförs av aktörerna själva i egna kanaler och inte i kommunens lista.

Utvecklingspotential

Det har från främst besökare kommit förslag om att rundan kan pågå en hel helg för att ge möjlighet att hinna besöka fler butiker. Dock ser förutsättningarna väldigt olika ut för aktörerna, så hittills har vi bedömt att det skulle innebära att alla antagligen inte skulle kunna vara med båda dagarna, vilket skulle göra att evenemanget blir rörigt att kommunicera.

Ytterligare en vidareutveckling av konceptet är att arbeta mer för att Karlstads kommuns second hand-utbud ska locka fler än kommuninvånare. Under den tredje Second hand-rundan inleddes också ett samarbete där flera hotell erbjöd rabatt till de som övernattade i samband med rundan.

Citat från den enkät som second hand-aktörerna i Karlstads kommun svarade på i april 2022

”Vi vill bredda vår kundkrets och nå ut till fler och det gjorde vi verkligen den här gången!”

”Kul och bra att samarbeta. Drar kunder till varandra och ökar second hand-intresset i kommunen.”

”Väldigt bra att sprida information om alla verksamheter som finns här.”

Citat från den enkät som besökare på Second hand-rundan i Karlstads kommun svarade på i april 2022
”Otroligt bra idé! Det är bra för plånboken och jag tror det gör så fler provar på det här med second hand och upptäcker att det är riktigt bra! Och det spar vi ju på miljön.”

”Kul att upptäcka flera nya secondhand-ställen! Fanns mycket fint att fynda. ”

Presentation om Second hand-rundan

Klimatkommunernas webbfika: Så ordnar Karlstad second hand-rundor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljösamordnare Anna Sundell, telefon: 054-540 46 85, anna.sundell@karlstad.se.

Sidan publicerad: 2023-07-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?