Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Livsmedelskollen - kontroller och resultat

Hur rent är det i köket på din favoritrestaurang? Är det tillräckligt kallt i skolans matkyl? Du ska kunna känna dig trygg när du handlar livsmedel i affären eller äter på restaurang. Därför gör kommunen omkring 700 livsmedelskontroller per år och resultaten kan du se i vår karta Livsmedelskollen.

Alla verksamheter i Karlstad kommun som hanterar livsmedel ska vara registrerade hos miljöförvaltningen. Det gäller till exempel caféer, restauranger, butiker och skolkök. De kontrolleras regelbundet av våra livsmedelsinspektörer för att du som konsument ska få säker mat som du inte blir sjuk av. Kontrollerna är oftast oanmälda och görs utifrån de regler och lagar som finns inom livsmedelsområdet.

Kartan fungerar bäst i Google Chrome eller Firefox.

Här kan du se vår karta Livsmedelskollen i ett större format. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollresultat

Vid kontrollen bedömer livsmedelsinspektören om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Om det finns livsmedel som kan vara osäkra för konsumenten, eller andra allvarliga avvikelser, så påpekar vi det och kräver att bristerna ska åtgärdas inom en viss tid. En uppföljande kontroll görs oftast för att se till att verksamheten åtgärdat bristerna.

Alla livsmedelsrapporter är offentliga och kan begäras ut via vårt kontaktcenter 054- 540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida