Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gestaltnings- och karaktärsprogram

Här hittar du de gestaltnings- och karaktärsprogram som utgör ett komplement till detaljplanerna i Karlstad. Ibland kallas de även för kvalitetsprogram.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Varför finns gestaltnings- och karaktärsprogrammen?

Programmen syftar till att projekt, både byggnader och mark, inom detaljplanen ska utformas på ett bra sätt. Målet är att gestaltningen av byggnader och offentliga rum ska hålla en hög kvalitet vid genomförandet av detaljplanen.

Programmet ska inspirera och bidra till den kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna gemensamt arbetar mot under planprocessen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida