Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Farlig verksamhet i Karlstads kommun

Vissa verksamheter som hanterar farliga ämnen klassas som farlig verksamhet. Om hanteringen av farliga ämnen är stor kan farlig verksamhet även klassas som Sevesoverksamhet. Det är viktigt att du som bor, arbetar eller vistas i närheten av farlig verksamhet vet vilka risker som finns där och hur du skyddar dig om något skulle hända.

Vissa verksamheter klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka som ska beröras av paragrafen. Farlig verksamhet har bland annat krav på sig att ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. Sevesoverksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sevesoverksamhet har därmed ännu högre krav på att förebygga och hantera olyckor.

Sevesoverksamheter i Karlstads kommun

Sevesoverksamheter delas in i två grupper – verksamheter i lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Nedanstående företag klassas som Sevesoverksamheter i Karlstads kommun.

Lägre kravnivån

 • Alster bergtäkt.
 • Incendio AB, kemikalieindustri
 • Malma bergtäkt.
 • Mariebergs bergtäkt.
 • OKQ8 oljedepå (oljehamnen i Karlstad).
 • Sofiedal bergtäkt.
 • Trossnäs bergtäkt.

Högre kravnivån

 • Austin Powder, sprängmedel.
 • St1 Sverige AB, olje- och petroleumindustri (oljehamnen i Karlstad).

Information till allmänheten

Karlstads kommun är skyldig att informera dig som bor eller vistas i närheten av farlig verksamhet om

 • vilka risker verksamheten medför
 • vilka säkerhetsåtgärder verksamheten har vidtagit för att förebygga olyckor
 • hur du kan skydda dig om en olycka skulle inträffa.

Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen, så att du vet vad du ska göra om något händer. Du hittar informationen på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?