Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller i någon av våra färdigförpackade statistikprodukter.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

- Folkmängd: 90 198 invånare
- Utländsk bakgrund*: 15,3 %
- Utrikes födda: 11,9 %
- Utländska medborgare: 5,1 %
- Medelålder: 41,4 år
- Födda: 1 027 barn
- Döda: 862 personer
- Inflyttade: 5 774 personer
- Utflyttade: 4 999 personer
- Folkökning: 953 invånare

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2016-12-31 om inget annat anges.
* Definitionen för utländsk bakgrund är: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Fler nyckeltal om Karlstad som även kan jämföras med riket eller med andra kommuner hittar du bland annat här.

Befolkningssiffror och siffror om invånarna i Karlstad hittar du i kommunens statistikdatabas.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den