Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller på någon av våra statistiksidor.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

  • Folkmängd: 95 408 invånare 
  • Folkökning: 580 invånare
  • Födda: 962 barn
  • Döda: 883 personer
  • Inflyttade: 5 819 personer
  • Utflyttade: 5 343 personer 
  • Medelålder: 41,6 år
  • Utländsk bakgrund: 18,5 procent
  • Utrikes födda: 14,2 procent 
  • Utländska medborgare: 5,5 procent 

Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffrorna är från 2021-12-31 om inget annat anges.

Fler nyckeltal om Karlstad som även kan jämföras med riket eller med andra kommuner hittar du bland annat på Ekonomifaktas webbsida Din kommun i siffror eller SCB:s webbsida Kommuner i siffror.

Befolkningssiffror och annan statistik om invånarna i Karlstad hittar du i Karlstads kommuns statistikdatabas. Där finns även statistik om Karlstads utvalda jämförelsekommuner som är följande: Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, (Karlstad), Luleå och Kalmar.

Uppdaterad den