Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Delårsrapporter

Delårsrapporten berättar hur kommunens resultat ser ut efter åtta månader och hur arbetet med att nå de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen går framåt. Rapporten visar också en prognos över de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen, alltså hur vi bedömer att resultaten ser ut vid årets slut. Här finns kommunens senaste delårsrapporter att läsa i sin helhet.

Delårsrapport

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin efter åtta månader. Den är ett delårsbokslut som beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms uppnås. Även de kommunala bolagen ingår i delårsrapporten.

Kontakt

Maria Jonsson, maria.jonsson@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-04-15

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?