Omsorg och hjälp

Hjälp i hemmet

Stöd och omsorg från andra är ibland nödvändigt för att leva ett bra liv. Karlstads kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Du kan till exempel ansöka om att få hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du ansöka om det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp vid behov. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Uppdaterad den