Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gödselhantering

Ta hand om gödseln på rätt sätt. Gödsel innehåller mycket närings- och smittoämnen och därför är det viktigt att hantera det så att det inte leder till smittspridning eller övergödning.

Du som hanterar gödslet är ansvarig för att det tas om hand så att det återförs till kretsloppet utan onödiga läckage till ytvatten eller grundvatten eftersom det kan leda till påverkan på dricksvattentäkter och övergödning av sjöar och vattendrag.

Jordbruksverket informerar om bland annat strategier för effektiv gödsling och lagring av gödsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under vissa tider och omständigheter får du lägga upp gödsel på en åker utanför gödselanläggningen i en så kallad stuka.

Bygga ny gödselstad

Om du bygger en ny gödselstad är det viktigt att bygga den tillräckligt stor så att den klarar att lagra gödsel under den tid som det är krav på lagring. Om antalet djur på gården ökar är det också viktigt att kontrollera att du har tillräcklig spridningsareal för att sprida det gödsel som dina djur skapar.

Ska du inrätta en ny förvaringsplats för gödsel inom detaljplanelagt område måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Ny-, om- och tillbyggnad behöver förprövas

Ny-, om- och tillbyggnader av djurstallar behöver oftast godkännas i förväg av länsstyrelsen, en så kallad förprövning. I samband med förprövningen kontrollerar även vi på miljöförvaltningen att det finns tillräcklig lagringskapacitet och spridningsareal för att ta hand om gödslet från djuren.

Mer information om förprövning av ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispens för gödselspridning

Från 1 november till 28 februari får du inte sprida gödsel om den inte kan brukas ner inom 24 timmar. I särskilda fall kan du ansöka om dispens. Innan du ansöker om dispens behöver du fundera över vilka andra möjligheter som finns.

Spridning av gödsel och slam inom vattenskyddsområde

Gödsel kan innehålla smittämnen i form av bakterier, virus och parasiter. Du kan därför behöva söka tillstånd för att sprida gödsel och slam inom ett vattenskyddsområde.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida