Översiktsplanering

Avfallsplan

Karlstads kommuns avfallsplan ska hjälpa kommunen att nå de nationella miljömålen. Till exempel genom att bidra till en mer effektiv avfallshantering.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och en avfallsplan. De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen visar kommunens ambitioner inom avfallsområdet samt åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun.pdf

Avfallsplan 2019-2023.pdf

I avfallsplanen lyfts de viktigaste behoven för att minska mängden avfall och nedskräpning. Prioriterade områden är förpackningar, matavfall och matsvinn, textilier, elektronikavfall, plaster och bygg- och rivningsavfall.

Läs mer om den nya avfallsplanen.

Uppdaterad den