Översiktsplanering

Bostadsplanering

Med en plan för bostadsförsörjning i Karlstad skapar vi förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Planeringen gäller likaväl för framtidens invånare såsom den nuvarande befolkningen.Här kan du se hur Karlstads kommun arbetar med bostadsplanering. 

Bostadsförsörjningsprogram.pdf

Analysunderlag till bostadsförsörjningsprogram.pdf

Uppdaterad den