Översiktsplanering

Vatten- och avloppsplan

Karta över hur kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till 2026 (baserat på förslag till VA-plan)
Karta över hur kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till 2026 (baserat på förslag till VA-plan). Se större karta som PDF längst ner på sidan.

Vatten- och avloppsplanen (VA-plan) är ett så kallat tematisk tillägg till kommunens översiktsplan.

Syftet med VA-planen är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026. VA-planen är del 3 i kommunens VA-planering där de två första delarna är genomförda och omfattar VA-översikt (del 1) som beskriver nuläge och VA-policy (del 2) som anger strategiska ställningstaganden. Kommunfullmäktige antog Karlstads kommuns VA-plan i maj 2015. 

Handlingar

VA-plan 2014

Miljökonsekvensbeskrivning 2014

VA-policy 2013

VA-översikt 2012

Karta över utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (baserad på VA-planen)

Uppdaterad den