Vindkraftsplan för Karlstads kommun

Tre vindkraftverk som står i vatten mot en blå himmel.

Karlstad ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Därför har Karlstads kommun tagit fram en vindkraftsplan som ska göra det enklare att fatta beslut om vindkraftsetableringar.

Vindkraftsplanen är ett så kallat tematisk tillägg till kommunens översiktsplan. Planen ska bland annat göra att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Att korta ner tiden för planering och beredning av ansökningar kan ha avgörande betydelse för etableringen av vindkraftsanläggningar. Kommunfullmäktige antog Karlstads kommuns vindkraftsplan i november 2011. 

Uppdaterad den