Stiftelser

Sökbara stiftelser

Här kan du se vilka sökbara stiftelser som du kan söka stipendie ur. Stiftelserna är kategoriserade efter vilket område de hör till.

Studerande

De flesta stipendier i den här kategorin vänder sig till dig som studerar på gymnasiet inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning. Några stipendier gäller universitets- och högskolestuderande som tidigare studerat hos oss. Vilka stipendier som går att söka varierar från år till år, beroende på vilka regler som donatorn satt upp för sitt stipendium.

Sökbara stipendier för studerande.

Kultur och fritid

En förutsättning för att söka stipendie från den här kategorin är oftast att du är folkbokförd inom kommunen. Vilka stipendier du kan söka kan variera från år till år, men några exempel är kulturstipendier, idrottsstipendier och ungdomskulturstipendier.

Sökbara stipendier inom kultur och fritid.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad ansvarar för fonder som delas ut två gånger varje år. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Sökbara fonder inom vård och omsorg.

Arbetsmarknad och social

Arbetsmarknads - och socialnämnden i Karlstad ansvarar för fonder som delas ut en gång varje år. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Sökbara fonder inom arbetsmarknad och social

Uppdaterad den