Livsmedelsföretag

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Riven ost läggs på en pizzadeg

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering behöver du lämna in en anmälan om registrering till oss på miljöförvaltningen. Registreringen görs för att vi ska veta att livsmedelsverksamheten finns så att vi kan planera och utföra kontroll.

Företagsservice hjälper dig

Som ny företagare är det mycket att tänka på och du kan få hjälp med dina ärenden av kommunens företagsservice.

På denna sidan kan du läsa mer och boka ett möte med företagsservice

Registrera din verksamhet innan du startar

Du behöver registrera din livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen minst två veckor innan du startar. Det gäller för alla typer av livsmedelsverksamheter, som restaurang, butik, food truck, försäljning av kosttillskott och matmäklare.

När vi fått in din anmälan handlägger och registrerar vi den. Du får en bekräftelse på att din livsmedelsverksamhet är registrerad hos oss. Efter att du startat gör vi en kontroll för att se att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Om kraven inte uppfylls kan hela eller delar av verksamheten förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.

Ifyllbar blankett för anmälan om registrering av livsmedelanläggning (svenska)

Fillable form for registration of foodestablishment (english)

Här kommer du till vår e-tjänst för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Har din livsmedelsverksamhet vatten från egen brunn behöver du göra en separat registrering för dricksvattenverksamhet.

Här kommer du till våra sidor för dricksvattenanläggningar.

Anmäl förändringar

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och ändrade ägarförhållanden ska anmälas precis som en ny verksamhet. Större ändringar i verksamheten, till exempel ombyggnationer, förändringar i sortimentet eller större förändring i produktionsvolym ska också meddelas till oss på miljöförvaltningen.

När du avslutar din verksamhet vill vi veta det

När din verksamhet upphör är det viktigt att du informerar miljöförvaltningen.

Sanktionsavgift

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först anmält den till oss på miljöförvaltningen riskerar att få betala en sanktionsavgift, som tillfaller staten. Det gäller även om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler det. Sanktionsavgiften kan vara från 2500 kr upp till 75000 kr.

Andra tillstånd du kan behöva innan start

Du kan behöva kontakta andra instanser för att få de tillstånd som krävs.

Krav för säkra livsmedel

Det finns en held del krav som du som livsmedelsföretagare behöver uppfylla. Här finns länkar till några matnyttiga sidor:

Uppdaterad den