Boende för funktionsnedsatta

Korttidsboende

Korttidsboende är till för att du ska få miljöombyte, personlig utveckling och/eller avlastning till anhöriga.

Korttidsboende är en form av korttidsvistelse . Det är ett stöd som ger dig samvaro med andra och miljöombyte. Samtidigt ger det avlösning/avlastning till din familj. På korttidsboende finns alltid personal när du är där, även på natten.

I Karlstad finns tre korttidsboenden för barn och unga. Korttidsboendena finns på Ringgatan, Kaprifolgatan och på Skagersviksgatan. På varje boende finns plats för upp till fem barn eller ungdomar samtidigt.

Så här gör du för att ansöka om korttidsboende

Du ansöker om korttidsvistelse/korttidsboende hos din LSS-handläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

När och hur ofta får man vara på korttidsboendet?

Det är LSS-handläggarens beslut som avgör hur ofta du har rätt att vara på korttidsboendet. Sedan är det personalen och enhetschefen som gör en planering för dina vistelser där.

Du bestämmer hur du vill ha det

Personalen på korttidsboendet gör en genomförandeplan tillsammans med dig och din förälder. I den kan du berätta hur du vill ha det under din vistelse på korttidsboendet. Ni planerar också aktiviteter tillsammans.

Uppdaterad den