Familjehuset - samtalsstöd och behandling

MAFI - mikroanalys och familjeintervention

Mikroanalys och familjeintervention fokuserar på familjens samspel med barnet.

MAFI är en förkortning som står för mikroanalys och familjeintervention. Metoden är ett strukturerat sätt att filma barnet tillsammans med båda omsorgsgivarna.

Centralt för metoden är att förstå barnet, dess behov och hur ni som omsorgsgivare kan stödja barnet.

Uppdaterad den